Avontuurlijk Kosmisch

verwonder – durf – verbind

Avontuurlijk Kosmisch

Avontuurlijk kosmisch is het nieuwste materiaal van AVE.IK Materiaal waarmee je werkt aan wereldburgerschap. Je wordt je bewust van de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben. Samen met de kinderen. We onderzoeken hoe je op een verantwoorde manier met de aarde om kunt gaan. En met al het leven daarop.

We selecteerden onderwerpen en werkten deze uit voor de peuters, de onder- midden- en bovenbouw. Hoeveel? Voor de peuters 4 onderwerpen. Voor de onderbouw 6 onderwerpen. En voor de midden- en bovenbouw ieder 9 onderwerpen. Zo blijft er tijd en ruimte voor jullie eigen specifieke schoolonderwerpen.

Uitgangspunten

Montessori (1948) beschrijft in haar kosmische visie: Alles in het universum is met elkaar verbonden in een harmonische ordening. De taak van de mens is het bereiken van vrede en het in stand houden van het evenwicht in de natuur.

Je eigen identiteit is verbonden met de plek waar je leeft. De omgeving staat niet los van je, jullie zijn verbonden. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en medeverantwoordelijk voor de ander en de omgeving. Dat is ons uitgangspunt. En dat wat je doet heeft impact. Altijd.

Hoe ver weg lijkt dit soms in de 21e eeuw. En juist daarom ontwikkelden we Avontuurlijk Kosmisch vanuit dit positieve en betrokken mensbeeld. We gaan op zoek naar verbanden en relaties.

Lijn van de leerkracht

Je vindt de lijn van de leraar in een online omgeving. Daar staan de uitgewerkte onderwerpen
en je leest er over de didactiek. Deze is niet voorschrijvend, wel inspirerend.


Wat vind je er?

• Vertellingen
• Wellevenheidslesjes
• Stiltelessen
• Openingen en afrondingen
• Kosmische lessen

• Kosmische vertellingen
• Activiteiten
• Digitale geletterdheid
• Filosofische zinnen
• Begrijpend lezen

• Boeken voor leerkrachten en kinderen
• Beeldmateriaal
• Achtergrondinformatie
• Kosmische prenten

Zie de digitale omgeving als een inspiratiebron zodat jij je kosmische onderwijs vorm kunt geven passend bij de groep, de bouw en de school waarin je werkt. De online omgeving is vanaf augustus 2022 toegankelijk.

Kosmische prenten

Bij elk onderwerp is een kosmische prent gemaakt. Deze nodigt uit tot gesprekken waardoor kinderen hun woordenschat vergroten. Bij elke prent vind je een rijtje woorden die je zou kunnen gebruiken. Gewoon om jou te inspireren. Jij weet zelf heel goed welke woorden de kinderen in jouw groep moeten horen en gebruiken om een rijk taalaanbod te hebben.
De prent nodigt ook uit tot onderzoek. Er is zoveel te zien. En niet alles wat op de prent staat komt aan bod in jouw aanbiedingen. Jij selecteert vanuit jouw verantwoordelijkheid. Je geeft de kinderen ruimte en tijd om op onderzoek uit te gaan naar dat wat hun interesse heeft. Zo wordt onderwijs betekenisvol.
De prent wordt geleverd op kunststof. Daarnaast kun je de prent tonen op het digibord.

Welke onderwerpen hebben we uitgewerkt?

Peuters
Ik
Gezond en blij
Natuur
Tijd

Onderbouw
Op reis
De aarde
De wereld ontdekken
Jij en ik
Natuur
Tijd

Middenbouw
Het heelal
De aarde
De wereld verkennen
Wij en ik
Gezondheid en contact
Natuur
Tijdlijn van het leven
Water
Geologie

Bovenbouw
De ruimte
De aarde
De wereld begrijpen
De wereld en ik
Gezondheid en contact
Natuur
Tijdlijn van de culturen
Water en de mens
Wetenschap

Ingrediënten

De ingrediënten van een onderwerp zijn telkens

 • Verwondering
 • Aandachtstafel
 • Kosmische les
 • Kosmische vertelling
 • Echte materialen
 • Leren in samenhang
 • Langere periode over één onderwerp
 • Grote onderwerpen
 • “Kosmisch” is overal
 • Variatie in verwerkingen
 • Verbeeldingskracht
 • Morele verantwoording
 • Stiltelessen
 • Wellevenheidslessen
 • Buiten
 • Ruimte voor afdwaling

Zie de digitale omgeving als een inspiratiebron zodat jij je kosmische onderwijs vorm kunt geven passend bij de groep, de bouw en de school waarin je werkt. Ons materiaal is open en biedt houvast.
De online omgeving is vanaf augustus 2022 toegankelijk.

Kosmisch kabinet

In de lijn van het kind vullen we het kosmisch kabinet. Het kosmisch kabinet bestaat uit een statisch en een dynamisch deel. In het statische deel staan de materialen die je elk jaar opnieuw in jouw lokaal wilt hebben. In het dynamische deel plaats je de materialen die passen bij het onderwerp dat centraal staat. En is het onderwerp afgerond? Dan laat je minstens een van de materialen staan. Zo blijft zichtbaar waaraan jullie dat jaar gewerkt hebben.

Het kosmisch kabinet is beschikbaar in de herfst van 2023.

De kosmische materialen die je nu al in je lokaal hebt staan passen natuurlijk in het kosmisch kabinet. Denk aan je stenenverzameling, de puzzels, het planetenwerkje, de biologische mapjes, de dierenbak, de vlaggen etc. etc. Wij zorgen voor lijsten met adviezen en tips. Daarnaast ontwikkelen we materialen voor in het kabinet, denk aan een taxonomiewerkje, een mindmapwerkje, ordeningswerkjes, leeswerkjes, verbandenwerkjes, het stellen van vragen, Lees & weetkaarten, Hoe & doekaarten. En ga zo maar door.

“We ontwikkelen alles vanuit de perioden van groei”

Ontwikkeling van het kind

De leerkracht is telkens op zoek naar inspirerende activiteiten zodat het kind verlangt te gaan werken en verlangt meer te willen weten. De aanbiedingen en activiteiten sluiten dan ook aan bij de perioden van groei.

 • De ontdekker: deze gebruikt zijn zintuigen, oefent door zijn motoriek, is op zoek naar ordening, wil werkjes uit het dagelijks leven doen, leert lezen en wil veel woorden horen en gebruiken.
 • De verkenner: is op zoek naar kennis, leert graag uit het hoofd (memoriseert), schrijft teksten, speelt na, wil begrijpend lezen, werkt graag samen, is naast ordening op zoek naar het waarom. De verkenner ontdekt de cultuur waarin hij leeft en neemt hier graag aan deel.
 • De wetenschapper: doet onderzoek, gebruikt (richt)vragen en is op zoek naar antwoorden, maakt grafieken, tijdlijnen en werkstukken, werkt graag samen, discussieert en filosofeert. De wetenschapper beschouwt verworven kennis steeds kritischer en leert de wereld waarin hij leeft te begrijpen door te redeneren.